Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Tarjoamme sosiaalihuoltolain mukaista ammatillista tukihenkilö toimintaa lapsille ja nuorille. Pyrimme palveluillamme edistämään ja tukemaan lasten ja nuorten myönteistä kehitystä sekä tukemaan ja vahvistamaan vanhempien kykyä kasvattaa. Toiminnan sisältö määräytyy aina lapsen tai nuoren elämäntilanteesta ja tarpeista. Tukihenkilö auttaa tilanteissa, joissa lapsi tai nuori tarvitsee apua arjenhallintataidoissa ja eväitä oman elämän hallintaan. Tukihenkilöä voi tarvita esim. nuori, jolla on haasteita koulun ja arjen kanssa tai nuori, joka kaipaa aikuisen henkilön keskustelua ja tukea arjen hallinnassa. Nuori tai lapsi voi myös kaivata tukea sosiaalistensuhteiden opetteluun sekä oman itsetunnon vahvistamiseen.

 

Tarjoamme myös ammatillista tukihenkilö toimintaa  nuorille aikuisille ja aikuisille. Palvelussa nuorille aikuisille ja aikuisille tarjotaan apua virasto asioissa, lomakkeiden täytössä, sopivien palvelujen löytämisessä sekä esim. kielikurssien hakemisessa. Tämä palvelu on nuorille aikuisille ja aikuisille, jotka tarvitsevat tilapäistä apua ja tukea arjenhallinnassa. Tuemme asiakkaita omien rutiinien löytämisessä, arjen strukturoimisessa sekä mahdollisesti itsenäiseen pärjäämiseen arjessa. Työssämme keskeisintä on ohjaus, opastus ja tukeminen. Kaikki tehdään asiakkaan kanssa yhteistyössä. Palveluitamme voi hyödyntää niin kantaväestön suomalaiset, että maahanmuuttajat.

.

Toimii lapsille ja nuorille harrastuskaverina, auttaa läksyjen teossa sekä motivoi ja tukee kouluun liittyvissä asioissa

Auttaa ja tukee aikuisia virastoissa asioimisessa ja erilaisten hakemusten täytössä

Auttaa lapsia vahvistamaan itsetuntoa, sekä vaalimaan perhesuhteita

Auttaa aikuisia sosiaalikontaktien etsimisessä esim. kerhot, muskarit ja perhekahvilat

Toimii keskustelukaverina sekä lapsille, että aikuisille, ja tukee sosiaalistensuhteiden opettelussa

aina tukenasi

YHTEYSTIEDOT


+358442093288
https://info@sievatuki.com

© Sievatuki oy sosiaali- ja terveysalan palveluita suurella sydämellä