Ikäihmisten palvelu

Ikäihmisten palvelu

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten kotipalvelut

Kotipalveluihimme sisältyy myös ikäihmisille suunnattua kotipalvelua. Palvelu keskittyy pääsääntöisesti ikäihmisten hoivaan. Tarjoamme palvelua ikäihmisille omissa kodeissaan. Palvelua tarjotaan niin suomea puhuville asiakkaille, kun muita kieliä puhuville asiakkaille, ottaen huomioon asiakkaan kielitaitoa. Pyrimme vahvistamaa asiakkaan voimavaroja ja pärjäämistä, tukien asiakasta. Huomioimme palveluissamme myös jokaisen yksilön oman tilanteen ja toiveen.