Perhetyö ja perheohjaus

Perhetyö ja perheohjaus

Sievä tuki pyrkii toimimaan perheiden kanssa ennakoivasti ehkäisemällä ja puuttumalla varhain perheen arkeen liittyviin pulmiin. Perhetyössä tarkoituksena on edistää koko perheen hyvinvointia, tarjoamalla heille tukea ja ohjausta. Tavoitteisiin päästään pääsääntöisesti keskustelemalla, toiminnallisilla menetelmillä, yhdessä tekemisellä ja ohjaamalla vanhempia arjen selviytymisessä, tukien lapsen kasvua ja kehitystä. 

Päivärytmin muodostaminen

Perheelle eri palveluiden ja kontaktien löytäminen

Tuemme vanhempia lasten hoidossa ja kasvatuksessa

Tarjoamme tietoa vanhemmille lasten kehityksestä

Tuemme lasten ja vanhempien välistä vuorovaikutusta

Selviytymiskeinoja kriisin tai elämänmuutoksen kohdatessa (avioero, kuolema , sairaus)

Tuemme vanhemmuudessa ja vanhempien jaksamisessa

Tarjoamme työkaluja lapsen kasvatukseen (rajat, yhteiset pelisäännöt yms.)